Hình thức thanh toán

Quí khách có thể thanh toán đơn hàng đặt trên website của chúng tôi thông qua các hình thức sau:

1. Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.

2. Thanh toán bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng.

***NOTE: Khi chuyển khoản, quí khách vui lòng viết mã số đơn hàng trong phần nội dung chuyển khoản.

Chi tiết tài khoản ngân hàng: 

  • Tên tài khoản : Công Ty TNHH TM Quang Anh
  • Tài khỏan số: 007.100.0353851
  • Tại: Ngân hàng Ngọai Thương TP.HCM
  • Địa chỉ : 132 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM

Bạn đã đăng ký nhận email thành công