Công bố hợp quy Wilmax

Công bố hợp quy các sản phẩm Wilmax:

1/ Bình trà sứ:

Click vào đây

2/ Dĩa:

Click vào đây

3/ Ly sứ:

Click vào đây

4/ Muỗng sứ:

Click vào đây

5/ Tô sứ:

Click vào đây

6/ Phụ kiện sứ:

Click vào đây

7/ Dao, muỗng, nĩa Inox:

Click vào đây

8/ Kẹp gắp Inox:

Click vào đây

9/ Bình trà thuỷ tinh:

Click vào đây

10/ Ly thuỷ tinh:

Click vào đây

11/ Bình Inox:

Click vào đây

12/ Khay Tre:

Click vào đây

LAB TEST BỞI INTERTEK

KHAY TRE : Click vào đây

SẢN PHẨM INOX : Click vào đây

Bạn đã đăng ký nhận email thành công