Lladro event 2014

Lladro event 2014

Thành phố HCM, Tháng 9 2014 - Lladro, nhà sản xuất các tác phẩm tượng sứ cao cấp hàng đầu thế giới, là một thương hiệu đồng nghĩa với các tác phẩm nghệ thuật bằng sứ mượt mà và màu sắc tinh tế. Vào ngày 12 tháng Chín, nghệ thuật.....

Xem tiếp